กระบวนการรับสมัคร

 

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตันคอลเลจ กรุงเทพฯ คัดสรรนักเรียนอย่างพิถีพิถัน กระบวนการรับสมัครนักเรียนของเรามีความหลากหลายตามระดับอายุของนักเรียน แต่โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้:

  1. การทำข้อสอบเข้า
  2. การสัมภาษณ์ หรือการสังเกตพฤติกรรม 
  3. ผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม หนังสือรับรอง และตัวอย่างผลงานของนักเรียน

 

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วย  3 ระดับชั้นได้แก่: 

 

The Preparatory School (Pre-Nursery – Year 6)

เนื่องจากมีความต้องการในการสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ท่านผู้ปกครองควรรีบติดต่อเพื่อสมัครเรียนให้แก่นักเรียนในระดับชั้น Prep School โดยเร็วที่สุด

 

 

The Senior School (Years 7 – 13)

ระดับชั้น Prep เปิดสำหรับนักเรียนอายุ 8 – 11 ปี

Want to know which school year your child could join?

 

Learn More About Our Pupil Age Criteria

ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะต้องทดสอบเพิ่มเติมด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนภาษาอังกฤษด้วย

ในกรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษทางการเรียน อาจจำเป็นต้องทำการทดสอบเพิ่มเติมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กพิเศษของเรา (SENCO)

ในบางกรณีเราอาจขอร้องให้นักเรียนมาทำการทดสอบอีกครั้ง

 

Timeframe for Admissions Decisions

ท่านจำเป็นต้องส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารต่างๆให้แก่แผนกรับสมัครนักเรียนให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการประเมินนักเรียน ฝ่ายรับสมัครนักเรียนจะแจ้งผลการรับสมัครนักเรียนให้แก่ท่านผู้ปกครองภายในเวลา 5 - 7 วันทำการ ภายหลังจากการประเมินนักเรียนเสร็จสิ้นลง