โรงเรียนนานาชาติจะดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างราบรื่นไม่ได้เลยหากขาดการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ก็เช่นกัน เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่มีกลุ่ม “เฟรนส์ ออฟ ไบรท์ตัน” ซึ่งได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับทางฝ่ายบริหารของทางโรงเรียนฯเป็นประจำเพื่อพูดคุยถึงโครงการต่างๆสำหรับนักเรียนของเรา

ผลงานตัวอย่าง:

ทางกลุ่มได้รับผิดชอบในการช่วยเหลือจัดการงาน Christmas Fayre โดยได้ประสานงานกับร้านค้าต่างๆที่มาออกร้านในงาน และรวมถึงประสานงานกับฝ่ายสถานที่ของโรงเรียนในการวางผังงาน อีกทั้งยังทำกิจกรรมภายในงานเพื่อการหาเงินสมทบทุนองค์กรการกุศลในชุมชนอีกด้วย

ทางกลุ่มได้ออกแบบและผลิตเสื้อผ้าชุดกีฬา เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาของโรงเรียนได้ใส่ไปในงานแข่งขันต่างๆ

ทางกลุ่มได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในงาน Open House ของโรงเรียนฯ รวมถึงเวลาที่มีการจัดประชุมพบปะให้ข้อมูลกับผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนของเรา ทางกลุ่มจะแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่ตนเองได้ประสบแก่ผู้สนใจเหล่านั้นอยู่เสมอ

กลุ่ม “เฟรนส์ ออฟ ไบรท์ตัน” ยังมีการจัดกิจกรรมการเล่นโยคะ และการเต้น สำหรับผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมในช่วงหลังจากส่งบุตรหลานเข้าเรียนในตอนเช้า อีกทั้งได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองทางไลน์ โดยจัดให้มีไลน์กลุ่มเพื่อให้ผู้ปกครองใหม่ๆได้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองเก่าในระดับชั้นเดียวกันได้อย่างสะดวก

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่กลุ่ม “เฟรนส์ ออฟ ไบรท์ตัน”ได้ทำคือการเป็นสะพานเชื่อม และช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนฯ และผู้ปกครองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างงดงาม