The History of Brighton College UK

Brighton College ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1845 โดย William Aldwin Soames เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นใน Sussex อาคารสไตล์ Gothic เก่าแก่ของเราได้รับการออกแบบโดย Sir George Gilbert Scott R และต่อมา Sir Thomas Graham Jackson RA เนื่องจากโรงเรียนมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ วิทยาเขตของเราก็เช่นกันโดยมีการเพิ่มอาคารที่ได้รับรางวัลมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

Image
The History of Brighton College UK
Image
The school has a long history

โรงเรียนมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นสถานที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาของอังกฤษ ในช่วงศตวรรษที่สิบเก้า Brighton College ได้ช่วยส่งเสริมการใช้ห้องเรียนส่วนตัวสำหรับการสอนกลุ่มย่อย เราเป็นผู้บุกเบิกในการสอนทั้งภาษาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และต่อมาได้สร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งแรกขึ้น เราคิดค้นนิตยสารของโรงเรียน และเราได้จัดตั้งโรงยิมแห่งแรก จากรากฐานของเรา เราสร้างชื่อเสียงในด้านความคิดเชิงผู้ประกอบการและการตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบดั้งเดิมแต่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ในปีค. ศ. 1973 โรงเรียนได้เปิดสอนแบบเรียนร่วมโดยมีเด็กผู้หญิงคนแรกเข้ามาในเดือนกันยายนของปีนั้น ตลอดประวัติศาสตร์ของเราเรามั่นใจในการตั้งคำถามกับสิ่งที่ถือเป็น 'บรรทัดฐาน' มาโดยตลอด จิตวิญญาณนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบันในขณะที่เรายอมรับความเป็นปัจเจกในชุมชนที่เคารพนับถือและยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา ด้วยวัฒนธรรมแห่งความเมตตาเราสนับสนุนให้นักเรียนเป็นในแบบที่ดีที่สุดของตัวเอง

Image
In 1973
Image
One of the great modern success stories of British education

One of the great modern success stories of British education

 THE SUNDAY TIMES