Image
head master nick gallop

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่มีความโดดเด่นอย่างแท้จริง ผมเชื่อว่าท่านผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังอ่านอยู่ในขณะนี้จะเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ในขณะที่ความสำเร็จทางวิชาการในระดับสูงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาผู้เรียนเพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เราก็ยังปราถนาที่จะเห็นลูกหลานของเราเปิดกว้างให้กับความรักในการเรียนรู้ และการสร้างอัตลักษณ์ในตัวตนของตัวเองอีกด้วย โรงเรียนแห่งนี้คือที่ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นทางการศึกษา และโอกาสในพัฒนาศักยภาพในตัวเองของนักเรียนทุกคน

ผมมั่นใจว่าผู้ที่มาเยือนโรงเรียนของเราจะได้รับความรู้สึกเดียวกัน คือบรรยากาศอันยอดเยี่ยมทั้งในและนอกห้องเรียน และเหนือสิ่งอื่นใดความคิดในเชิงบวกที่ว่า “เราทำได้” นั้นล่องลอยเป็นจินตภาพอยู่ในทุกๆที่ นักเรียนของเรามีความสุภาพ ความมั่นใจ และความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง เราตระหนักอยู่เสมอว่า แต่ละคนต่างนำเอาความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว ความสนใจ และความหลงใหลใคร่รู้ของตนเอง มาแบ่งปันกันในครอบครัวอันอบอุ่นของเราที่นี่

บุคลากรนักสร้างสรรค์ผู้ซึ่งทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของเรา ต่างตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนเหนือสิ่งอื่นใดอยู่เสมอ พวกเราต่างผลักดันขีดจำกัดของความใฝ่ฝัน และความทะยานอยากของตัวเอง กล้าที่จะเสี่ยง แต่ก็นึกถึงผลของการกระทำของตัวเองที่มีต่อผู้อื่นด้วย อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้กล่าวไว้ว่า “อย่าเป็นเพียงคนที่ประสบความสำเร็จ หากแต่จงเป็นคนที่มีคุณค่าด้วย” เราจึงมีความตั้งใจที่จะบูรณาการการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การรู้จักเอื้ออาทรต่อกัน และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนสู่ความสำเร็จทางการศึกษา ณ ที่แห่งนี้

เรามีความสัมพันธ์อันแนบแน่นและอบอุ่นกับโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของเรา Brighton College UK ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ “โรงเรียนเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศอังกฤษ ประจำปี 2019” โรงเรียนของเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับทุกท่านที่อยากรู้จักเรามากยิ่งขึ้น

Mr. Mike Walton

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตันคอลเลจ กรุงเทพฯ กรุณาดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม