เราได้ให้บริการฐานข้อมูลสำหรับผู้ปกครองนักเรียน (Parent Portal) และผู้ปกครองทุกท่านจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการเปิดการใช้งานบัญชีของตนเอง

ฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตารางเรียน ข้อมูลCCA ใบบันทึกผลการเรียนของบุตรหลานของท่าน ซึ่งทางโรงเรียนจะนำส่งข้อมูลให้ในทุกๆภาคการศึกษา

กรุณาคลิกที่รูปด้านล่างเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง (Parent Portal)

Login to the Parent Portal