ทีมสอนที่มีประสบการณ์ของเรา ได้สร้างหลักสูตรที่สะท้อนถึงมาตรฐานทางวิชาการและความคาดหวังในระดับสูง สำหรับบุตรหลานของเราทุกคน เด็กๆ จะได้เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญของการอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคำ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของพวกเขา 

นักเรียนยังเพลิดเพลินกับการสอนพิเศษในภาษาไทย จีนกลาง และคอมพิวเตอร์ทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปกติ

เด็ก ๆ ยังได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่นของเราในด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เด็กทุกคนมีกิจกรรมกีฬาที่หลากหลายให้เข้าร่วม และด้วยห้องศิลปะและสตูดิโอเต้นรำที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ เด็กๆ ของเราจะได้รับการสนับสนุนและเป็นแรงบันดาลใจในการให้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเปล่งประกายตั้งแต่วันแรกๆในโรงเรียน

Early Years

The Early Years at Brighton College Bangkok, designed for children aged 2-5, is a place where boys and girls can be inspired in a friendly and fun atmosphere.

With classrooms full of inspiration, wide open play spaces to explore, and exceptional teachers trained to treat every child as an individual, it's the perfect environment to instill a lifelong love of learning.

See more about our facilities for our younger pupils here.

Image
Flexible Enrolment
Image
Years 1 - 2

Years 1 - 2

Pupils take a step up in Year 1, with a smarter uniform, and more traditional learning classroom in their day, as they expand their reading, writing and maths skills. 

They have access to a wide range of co-curricular activities, can join the pupil council, enjoy weekly assemblies, and are introduced to Story of Our Land - the foundation blocks of humanities subjects like History and Geography.

Years 3 - 6

At Key Stage 2, every pupil continues their full and exciting school experience, with the independence to ‘reach for the stars’. In Year 3, pupils have a class teacher for the majority of their subjects to ensure a firm base for the next stage of their development.

Working to the British Curriculum, they receive specialist teaching for languages, Science, Art, Music and Computer Science, deepening their subject knowledge and advancing their learning.

Image
Years 3 - 6
Image
Pastoral Care

Pastoral Care

Prep School pupils are members of a House and will benefit from regular interaction with older pupils, who act as their role models and mentors. As they reach Year 5, our pupils are ready to be challenged further and specialist teaching is introduced across the curriculum.

We see enormous benefit to this approach, as children thrive on the added responsibility. To see more, please download our Prospectus here, or send us a message if you’d like to arrange a visit to the College. We’d love to show you around.